Schakt Stockholm | Schaktning Stockholm

Välkommen till din partner för schaktning i Stockholm!

Är du i behov av pålitliga och effektiva schaktningstjänster i Stockholm? Då har du kommit till rätt plats! Vi är specialister på att erbjuda skräddarsydda schaktlösningar för både privatpersoner och företag i hela Stockholmsregionen.

Vi utför det mesta inom schaktning. Oavsett om du behöver lägga husgrund, bygga en pool, ett Attefallshus eller något annat så är schakt- och markarbetet oerhört viktigt. Schaktning är inget vi rekommenderar för privatpersoner, därför rekommenderar vi att du anlitar oss för arbetet.

Välkommen att kontakta oss – en trygg och säker entreprenör inom schakt i Stockholm.


Schakt Stockholm – våra tjänster

  • Grävning och schaktning för byggnationer.
  • Markförberedelser för trädgårdsprojekt och landskapsdesign.
  • Dräneringsarbete och avloppsinstallationer.
  • Schaktning för pooler och vattenanläggningar.
  • Och mycket mer.

Schaktning Stockholm i korthet

Schaktning är ett sorts markarbete som ska förbereda marken inför en kommande byggnation. Ofta handlar det om att skapa en plan och fast yta att börja bygga på. I samband med schakt passar man ofta också på att göra rum för VA-ledningar, dräneringsrör och andra installationer och kablar som i ett senare skede ska installeras under marken.

Ska du bygga husgrund, pool, Attefallshus eller en stor veranda? Vi hjälper dig med schaktningen och markarbetet.

Jobbet kräver stor kunskap och erfarenhet samt tyngre former av utrustning och maskiner. Vi arbetar alltid med säkerhet i fokus.

schaktning Stockholm

Varför välja oss för schaktning?

  • Kunskap och erfarenhet. Med år av erfarenhet inom schaktning och markarbeten kan vårt team hantera projekt av alla storlekar och komplexitet.
  • Modern utrustning. Vi investerar kontinuerligt i den mest avancerade utrustningen för att säkerställa effektivitet och precision i våra schaktprojekt.
  • Kundfokus. Oavsett om det handlar om att gräva för en pool, schakta för en nybyggnation eller utföra markförberedelser för landskapsdesign, så arbetar vi nära våra kunder för att förstå deras specifika krav och önskemål.
  • Säkerhet och miljömedvetenhet. Vi tar säkerheten på stort allvar och följer strikta säkerhetsprotokoll för att säkerställa en trygg arbetsmiljö för både våra anställda och våra kunder.

Så går schaktningsprocessen till

Innan schaktningen inleds är det viktigt att ha full koll på de geologiska förutsättningarna. Kanske viktigast är att ha koll på grundvattennivån, som har stor påverkan på markens hållfasthet. Därför bör man alltid inleda schaktning med en geologisk undersökning så att man vet vilken typ av mark det handlar om på platsen.

Hur själva schaktningen utförs varierar beroende på hur marken är beskaffad. Grus, morän, sand, skiktad jord – olika jordarter kräver olika insatser. Eventuellt berg kan även behöva sprängas bort.

Ska schaktningen utföras i ett bebyggt område kan det bli ännu mer komplicerat då man behöver hitta rör och ledningar som riskerar att skadas.

Frågor och svar om schaktning

Vad är syftet med schaktning?

Syftet med schaktning kan variera beroende på situationen. Det kan inkludera att förbereda mark för byggnation, förbättra dränering, skapa vattenledningar eller avlopp, anlägga vägar eller skapa terrasser för jordbruk.

Vad är skillnaden mellan schaktning och grävning?

Schaktning är mer omfattande och kan innefatta flyttning av stora mängder jord eller material för att skapa eller förändra terrängen. Grävning är oftast mer precist och fokuserat på att skapa mindre hål eller göra mindre justeringar i marken.

Vad är viktigt att tänka på vid planeringen av en schaktningsprocess?

Viktiga faktorer inkluderar tillstånd från myndigheter, planering för avfallshantering, dränering och erosionsskydd samt att säkerställa att arbetet utförs enligt säkerhetsföreskrifter och miljöregler.

Vad händer med schaktmassorna?

Vid en schaktning förflyttas alltid stora mängder. Ofta kan man återanvända stora delar av massorna för återfyllnad och ibland kan jorden användas för att fylla ut andra ytor på tomten. Om vi bedömer att det inte fungerar tar vi givetvis hand om den överflödiga massan och forslar bort den till en passande plats.

Kontakta oss idag för att diskutera dina schaktbehov och få en skräddarsydd lösning som passar dig perfekt. Med oss vid din sida kan du vara säker på att ditt schaktprojekt kommer att utföras med professionalism, noggrannhet och omsorg.

Låt oss bli din kompetenta partner inom schakt i Stockholm!

Vi hjälper dig med schaktning i Stockholm