Låt oss lägga grunden
för ditt byggprojekt

Flexibla lösningar - Snabb service - Kunden i fokus

Låt oss lägga grunden
för ditt byggprojekt

Flexibla lösningar - Snabb service - Kunden i fokus

Grundläggning i Stockholm

Vi erbjuder professionell grundläggning till privatpersoner och företag i hela Stockholm med omnejd. Hos oss får du hjälp med grundläggningen när du vill bygga hus, och vi kan också hjälpa till med andra typer av mark- och anläggningsarbeten i trädgårdar och parker, på skolgårdar, lekplatser med mera.

Vi är en väletablerad firma med lång erfarenhet av grundläggning i både liten och stor skala. Vi sätter stort värde på kundkontakten och på att du som kund känner att du får ett trevligt bemötande och ett utfört arbete som du är hundra procent nöjd med.

Kontakta oss idag om du behöver hjälp med grundläggning i Stockholm!

Alla typer av mark- och anläggningsarbeten

Varje byggprojekt startar med markarbete och grundläggning. Att grundarbetet görs noggrant och enligt konstens alla regler är av yttersta vikt för att slutresultatet ska bli bra, om det så ska bli ett hus, en lekplats eller en trädgårdsanläggning. Slarv med grävarbeten, dränering, gjutning och så vidare leder ofelbart till problem, antingen senare under byggprocessen eller när projektet är klart.

Därför ska du inte överlåta grundläggningen för ditt projekt till ett företag du inte litar på. Kontakta oss i stället, så får du ett gediget grundarbete som ditt byggprojekt kan vila säkert på.

Vi ger dig gärna referenser på tidigare projekt och kunder och kommer gärna med input och idéer kring utförandet av ditt projekt. Vi vet vad vi kan och delar gärna med oss av vår erfarenhet.

Kunden i fokus från start till mål

För oss är det mycket viktigt att du som kund känner att du får ett bra bemötande redan från första kontakten. För att kunna göra ett så bra jobb som möjligt måste vi först få klart för oss precis vad du förväntar dig och hur dina visioner för projektet ser ut. Att etablera ett ömsesidigt förtroende, och sedan se till att det bibehålls genom hela projektet, är alltid prio ett inför varje uppdrag, stort som smått.

Innan ett uppdrag har vi alltid ett inledande möte där vi diskuterar projektet och vad vi tillsammans kan åstadkomma.

Här kan du lita på vår erfarenhet och expertis, och att vi verkligen går igenom precis vilka valmöjligheter som finns.

För oss handlar det i slutändan dels om yrkesstolthet, att känna att vi har levererat en bra tjänst, men också om vårt rykte som en kompetent och flexibel mark- och anläggningsentreprenör. Om en kund är nöjd är det betydligt större chans att han eller hon rekommenderar oss vidare till andra, något som förhoppningsvis gör att vi får nya uppdrag.

Vi skapar miljöer att trivas i

Det ser ofta rörigt ut när vi jobbar. Grundläggning och markentreprenad kräver en hel del slit och det är stora krafter i rörelse när vi med våra maskiner stöper om naturen, som markarbete ju faktiskt handlar om. Men varje tag med grävskopan har en bakomliggande tanke, och slutmålet är en plats som är vackrare och mer trivsam än den var innan.

Vi ser varje projekt som skapandet av en ny miljö. Gör vi grundläggning för ett hus så ser vi till att det huset får den bästa tänkbara grunden att stå på, så att det blir fuktsäkert och stabilt.

Gör vi anläggningsarbete i en park eller trädgård ser vi till att dräneringen blir perfekt, att gräsmattan blir tät och jämn och så vidare. Efter arbetet är vi så klart alltid mycket noga med att städa undan efter oss och lämna en vacker och färdigställd miljö som blev precis som du tänkt dig.

grundläggning stockholm

Kontakta oss för grundläggning

När du vill ha hjälp med grundläggning eller annat markarbete i Stockholm, hör av dig till oss! Vi har kapaciteten, kompetensen och maskinerna som behövs för att ta oss an stora markentreprenader som underleverantör, men hjälper så klart även dig som är villaägare och behöver lite grävhjälp. Våra maskinister har lång erfarenhet och hög kompetens, och de klarar även kniviga grävarbeten där många andra skulle gå bet.

Du når oss via mail och telefon, eller genom att helt enkelt fylla i vårt kontaktformulär här på sidan. Vi ser fram emot att höra av dig!

Vi hjälper dig med grundläggning i Stockholm