Markentreprenad Stockholm

Vi lägger grunden för ditt bygge

Välkommen! Vi är specialister på markentreprenad och markarbeten för olika typer av projekt i Stockholm. Våra tjänster sträcker sig från markförberedelser, dränering, grundläggning till anläggning av vägar, parker, och annan infrastruktur.

Vi riktar sig till bland annat fastighetsutvecklare, kommuner, entreprenörer inom byggbranschen, samt privata fastighetsägare som behöver markarbeten för sina projekt. Välkommen att kontakta oss för kompetent markentreprenad i Stockholm. Vi återkommer snarast möjligt med förslag på offert eller mer information.


Markentreprenad utförd på ett korrekt sätt

Markarbete är alltid viktigt när det handlar om bygg. Hur marken är beskaffad är avgörande för både hållbarhet och stabilitet. Ett dåligt utfört markarbete kan leda till stora problem och inte minst vara riskabelt.

Det är centralt att markarbetets omfattning och utförande bestäms av vilken typ av mark som finns på platsen där bygget ska utföras. När du anlitar oss för en markentreprenad i Stockholm kan du vara trygg i att allt utförs på ett korrekt sätt.

Vi erbjuder en en markentreprenad där vi tar hand om hela projektet från första mötet till slutförandet

När vi utför ett uppdrag inom markarbete erbjuder vi en helhetslösning, en markentreprenad där vi tar hand om hela projektet från första mötet till slutförandet. Med vår långa erfarenhet och breda kunskaper inom markarbeten i Stockholm kan vi ta de rätta besluten. Våra medarbetare utför arbetet på ett effektivt och säkert sätt med moderna maskiner, verktyg och metoder.

markentreprenad stockholm

Markarbeten Stockholm – våra tjänster

Markförberedelser

Detta inkluderar markberedning såsom schaktning, avjämning och dränering för att förbereda marken för byggnation.

Grundläggning

Vi erbjuder grundläggningsarbeten för olika typer av byggnader och anläggningar. Detta kan innefatta utgrävning, gjutning av plintar eller bottenplattor, samt installation av dräneringssystem.

Väganläggning

Företaget tar sig an projekt för anläggning av vägar, gångvägar och parkeringsytor. Detta kan innebära markarbete för att skapa en jämn yta, installation av beläggning såsom asfalt eller betong, samt markering av vägbanor och parkeringsplatser.

Anläggning av grönområden

Vi erbjuder även tjänster för anläggning av grönområden såsom parker, trädgårdar och grönytor. Detta kan inkludera markberedning för plantering av träd och växter, samt installation av bevattningssystem och anläggning av stenläggningar eller gräsmattor.

Dränering

Vi installerar och underhåller dräneringssystem för bostäder, företag och offentliga platser. Våra inom dränering inkluderar markundersökning, dräneringsplanering, installation av dräneringsrör och pumpsystem samt reparation och rengöring av befintliga system.

Kvalificerad och erfaren personal

Vår personal är kvalificerad och erfaren inom markentreprenad. Ingenjörer, projektledare, och erfarna markarbetare som använder sig av modern teknik och maskiner för att utföra markentreprenad och markarbeten effektivt och med hög kvalitet.

Vi följer strikta kvalitetsstandarder och säkerhetsföreskrifter för att säkerställa att arbetet utförs på ett säkert och professionellt sätt. De kan också vara certifierade enligt branschstandarder för kvalitet och miljöhantering.

Genom att erbjuda en omfattande portfölj av marktjänster och upprätthålla höga kvalitetsstandarder har vi etablerat oss som pålitliga partners inom markentreprenad och markarbeten för olika typer av byggprojekt.

Markarbeten Stockholm – frågor och svar

Vad är syftet med markarbeten?

Syftet med markarbeten är att förbereda marken för olika ändamål, såsom byggnation, dränering, infrastrukturprojekt eller landskapsförbättringar, genom att utföra grävning, planering och jordbearbetning.

Vilka typer av maskiner används vanligtvis vid markarbeten?

Vanliga maskiner inkluderar grävmaskiner, lastbilar, bulldozers, traktorer, kompaktorer och grävlastare.

Vilka viktiga säkerhetsåtgärder bör vidtas vid markarbeten?

Viktiga säkerhetsåtgärder inkluderar användning av personlig skyddsutrustning, utbildning av personal i säkra arbetsmetoder, markering av underjordiska ledningar och rör, samt regelbunden inspektion av maskiner och arbetsområden.

Planering – grunden för en markentreprenad i Stockholm

Oavsett vilken typ av markarbete som ska utföras är planeringen alltid avgörande -oavsett om det handlar om ett mindre dräneringsarbete eller en hel trädgård som ska anläggas. Ju tidigare vi kommer in i en markentreprenad med en tydlig plan, desto bättre blir också det färdiga resultatet.

Kontaktar du oss för ditt markarbete så kommer vi på ett besök för att undersöka tomtens förutsättningar. Vi ser över vad som behöver göras, plockar fram olika alternativ och hittar den lösning som fungerar bäst.

Välkommen att kontakta oss – experten på markarbeten och markentreprenad i Stockholm.

Effektiv och smidig markentreprenad